სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ხაშური

ფართობი: 582 კმ2
მოსახლეობა: 64000
ადმინისტრაციული ცენტრი: ხაშური
მუნიციპალური დონე