სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ქარელი

ფართობი: 1099 კმ2
მოსახლეობა: 56000
ადმინისტრაციული ცენტრი: ქარელი
მუნიციპალური დონე