სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

გორი

ფართობი: 2320 კმ2
მოსახლეობა: 150000
ადმინისტრაციული ცენტრი: გორი
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებათა ცენტრი
წამების მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია