სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

კასპი

ფართობი: 802 კმ2
მოსახლეობა: 52000
ადმინისტრაციული ცენტრი: კასპი
მუნიციპალური დონე