სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ყაზბეგი

ფართობი: 1081.7 კმ2
მოსახლეობა: 3 795
ადმინისტრაციული ცენტრი: ყაზბეგი
მუნიციპალური დონე