სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ახალგორი

ფართობი: 1011 კმ2
მოსახლეობა: 7703
ადმინისტრაციული ცენტრი: ახალგორი
მუნიციპალური დონე