სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

დუშეთი

ფართობი: 2981.5 კმ2
მოსახლეობა: 25659
ადმინისტრაციული ცენტრი: დუშეთი
მუნიციპალური დონე
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია