სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

თიანეთი

ფართობი: 906 კმ2
მოსახლეობა: 14014
ადმინისტრაციული ცენტრი: თიანეთი
მუნიციპალური დონე