სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

გურია

ფართობი: 2033 კმ2
მოსახლეობა: 140300
ადმინისტრაციული ცენტრი: ოზურგეთი
რეგიონული დონე
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია