სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

მცხეთა

ფართობი: 805 კმ2
მოსახლეობა: 64829
ადმინისტრაციული ცენტრი: მცხეთა
მუნიციპალური დონე