სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ახმეტა

ფართობი: 2208 კმ2
მოსახლეობა: 41641
ადმინისტრაციული ცენტრი: ახმეტა
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)