სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

თელავი

ფართობი: 1095 კმ2
მოსახლეობა: 70589
ადმინისტრაციული ცენტრი: თელავი
მუნიციპალური დონე
საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)