სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ყვარელი

ფართობი: 1000.8 კმ2
მოსახლეობა: 37658
ადმინისტრაციული ცენტრი: ყვარელი
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)