სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ხელვაჩაური

ფართობი: 413 კმ2
მოსახლეობა: 51189
ადმინისტრაციული ცენტრი: ხელვაჩაური
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)