სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

საგარეჯო

ფართობი: 1491 კმ2
მოსახლეობა: 59212
ადმინისტრაციული ცენტრი: საგარეჯო
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)