სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

გურჯაანი

ფართობი: 846 კმ2
მოსახლეობა: 72618
ადმინისტრაციული ცენტრი: გურჯაანი
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებათა ცენტრი
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)