სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ლაგოდეხი

ფართობი: 890 კმ2
მოსახლეობა: 51066
ადმინისტრაციული ცენტრი: ლაგოდეხი
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)