სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

სიღნაღი

ფართობი: 1251 კმ2
მოსახლეობა: 43587
ადმინისტრაციული ცენტრი: სიღნაღი
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)