სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ქობულეთი

ფართობი: 720 კმ2
მოსახლეობა: 100
ადმინისტრაციული ცენტრი: ქობულეთი
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)