სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

აფხაზეთი

ფართობი: 8665 კმ2
მოსახლეობა: 240705
ადმინისტრაციული ცენტრი: სოხუმი
ავტონომიური რესპუბლიკა