სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ქედა

ფართობი: 452 კმ2
მოსახლეობა: 16760
ადმინისტრაციული ცენტრი: ქედა
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)