სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

დედოფლისწყარო

ფართობი: 2529 კმ2
მოსახლეობა: 30811
ადმინისტრაციული ცენტრი: დედოფლისწყარო
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)