სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

შუახევი

ფართობი: 588 კმ2
მოსახლეობა: 15044
ადმინისტრაციული ცენტრი: შუახევი
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)