სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ხულო

ფართობი: 710 კმ2
მოსახლეობა: 23327
ადმინისტრაციული ცენტრი: ხულო
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)