სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ლანჩხუთი

ფართობი: 533 კმ2
მოსახლეობა: 40507
ადმინისტრაციული ცენტრი: ლანჩხუთი
მუნიციპალური დონე