სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ოზურგეთი

ფართობი: 675 კმ2
მოსახლეობა: 78760
ადმინისტრაციული ცენტრი: ოზურგეთი
მუნიციპალური დონე
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია