სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ჩოხატაური

ფართობი: 825 კმ2
მოსახლეობა: 24090
ადმინისტრაციული ცენტრი: ჩოხატაური
მუნიციპალური დონე