სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

მესტია

ფართობი: 3045 კმ2
მოსახლეობა: 14248
ადმინისტრაციული ცენტრი: მესტია
მუნიციპალური დონე