სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

წალემჯიხა

ფართობი: 647 კმ2
მოსახლეობა: 40133
ადმინისტრაციული ცენტრი: წალემჯიხა
მუნიციპალური დონე