სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ჩხოროწყუ

ფართობი: 619 კმ2
მოსახლეობა: 30124
ადმინისტრაციული ცენტრი: ჩხოროწყუ
მუნიციპალური დონე