სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

მარტვილი

ფართობი: 881 კმ2
მოსახლეობა: 44627
ადმინისტრაციული ცენტრი: მარტვილი
მუნიციპალური დონე