სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ზუგდიდი

ფართობი: 682 კმ2
მოსახლეობა: 105200
ადმინისტრაციული ცენტრი: ზუგდიდი
მუნიციპალური დონე
საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
ასოციაცია „მერკური“
თანასწორობის მოძრაობა