სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

სენაკი

ფართობი: 521 კმ2
მოსახლეობა: 52112
ადმინისტრაციული ცენტრი: სენაკი
მუნიციპალური დონე