სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

აბაშა

ფართობი: 323 კმ2
მოსახლეობა: 28707
ადმინისტრაციული ცენტრი: აბაშა
მუნიციპალური დონე