სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ხობი

ფართობი: 659 კმ2
მოსახლეობა: 41240
ადმინისტრაციული ცენტრი: ხობი
მუნიციპალური დონე