სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ფოთი

ფართობი: 65 კმ2
მოსახლეობა: 41500
ადმინისტრაციული ცენტრი: ფითი
ქალაქის მთავრობა