სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

გალი

ფართობი: 1003 კმ2
მოსახლეობა: 30247
ადმინისტრაციული ცენტრი: გალი
მუნიციპალური დონე