სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

გულრიფში

ფართობი: 1835 კმ2
მოსახლეობა: 18032
ადმინისტრაციული ცენტრი: გულრიფში
მუნიციპალური დონე