სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

სოხუმი

ფართობი: 1523 კმ2
მოსახლეობა: 11531
ადმინისტრაციული ცენტრი: სოხუმი
მუნიციპალური დონე