სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

გუდაუთა

ფართობი: 1640 კმ2
მოსახლეობა: 36775
ადმინისტრაციული ცენტრი: გუდაუთა
მუნიციპალური დონე