სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

გაგრა

ფართობი: 772 კმ2
მოსახლეობა: 37002
ადმინისტრაციული ცენტრი: გაგრა
მუნიციპალური დონე