სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ქუთაისი

ფართობი: 67.7 კმ2
მოსახლეობა: 147635
ადმინისტრაციული ცენტრი: ქუთაისი
ქალაქის მთავრობა
საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“
წამების მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია