სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ბათუმი

ფართობი: 64.9 კმ2
მოსახლეობა: 152839
ადმინისტრაციული ცენტრი: ბათუმი
ქალაქის მთავრობა
საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“
წამების მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)