სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

შიდა ქართლი

ფართობი: 4807 კმ2
მოსახლეობა: 298500
ადმინისტრაციული ცენტრი: გორი
რეგიონული დონე
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია