სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

სამცხე-ჯავახეთი

ფართობი: 6413 კმ2
მოსახლეობა: 207600
ადმინისტრაციული ცენტრი: ახალციხე
რეგიონული დონე