სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

ფართობი: 7441.5 კმ2
მოსახლეობა: 466100
ადმინისტრაციული ცენტრი: ზუგდიდი
რეგიონული დონე
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია