სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

რაჭა–ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

ფართობი: 4568 კმ2
მოსახლეობა: 48200
ადმინისტრაციული ცენტრი: ამბროლაური
რეგიონული დონე